Bewust Nieuwbouw

Op de hoogte blijven?
Volg ons op facebook

Voorbereidingen Fase III

De voorbereidingen voor de verkoop en de bouw van fase III zijn opgestart.

Het terrein wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat het overtollige grond wordt afgevoerd van de locatie, de riolering van de nieuwe woningen wordt aangelegd en de bouwweg voor het toekomstig bouwverkeerd wordt aangebracht. De tijdelijke inrit voor de bouwwerkzaamheden gaan we ook in fase III gebruiken voor het aan- en afvoeren van de bouwmaterialen.